Leontine volgde na de middelbare school een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Utrecht. Deze opleiding werd in 1985 afgerond met een diploma Architectonische vormgeving. Daardoor kon zij direct aan de slag als interieur architect bij Pieter Beeldsnijder te Edam. Dit is een ontwerpbureau voor luxe jachten. Leontine was echter geïnteresseerd in verschillende aspecten van het interieur, daarom ging zij vervolgens werken bij Alrec winkelinrichting in Mijdrecht, later bij Meinema projectinrichting te Amsterdam, dat weer later gevolgd werd door Kroonenburg Wonen te Naarden.

Momenteel werkt zij al vele jaren met plezier bij Hanneke Huisman Interieurs te Hilversum. Hier is zij verantwoordelijk voor het ontwerpen van interieurs.
Naast dit werk maakt Leontine schilderijen en bronzen beelden. Mensen, landschappen, huizen en abstracte vormen zijn haar favoriete onderwerpen. De acrylschilderijen ontstaan naar aanleiding van interessante beelden uit het dagelijks leven, afbeeldingen en foto’s. Deze impressies werkt zij zowel figuratief als abstract uit. Het moge duidelijk zijn dat de combinatie van interieur architect en beeldend kunstenaar in elkaar overlopen; beide zijn immers creatieve uitingen.

info@leontinesmit.nl

06-57575424

 

 

Leontine Smit Leontine Smit, gevestigd aan Oud Bussummerweg 12    1272 PV    Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.leontinesmit.nl Oud Bussummerweg 12    1272 PV    Huizen +31657575424

Leontine Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van Leontine Smit Zij is te bereiken via info@leontinesmit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Leontine Smit verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leontinesmit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Leontine Smit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Leontine Smit neemt  niet]op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leontine Smit) tussen zit. Leontine Smit gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Leontine Smit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  van persoonsgegevens:

Email  > Bewaartermijn 10 jaar > Reden tbv mailing workshops, uitnodiging expositie
                                                          
Delen van persoonsgegevens met derden
Leontine Smit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Leontine Smit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leontine Smit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leontinesmit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Leontine Smit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Leontine Smit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@leontinesmit.nl